W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12LE

XML

Treść

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o.
95-200 Pabianice ul. Lutomierska 48
 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP 7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 9 727 000 zł
 
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12LE
 
L.p.
Nr boczny
Marka autobusu
Nr rej.
Rok prod.
Przebieg
Dodatkowe informacje
Cena min. netto
1
721
Solaris Urbino 12LE
EPA NN69
2005
735 231
czasowo wycofany z ruchu
35.000,00 zł
2
722
Solaris Urbino 12LE
EPA NY54
2005
637 627
czasowo wycofany z ruchu35.000,00 zł

 1. Autobusy można oglądać w dni robocze na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach, ul. Lutomierska 48, w godzinach od 7.00 do 14.00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg załączonego formularza z podaniem: nazwy autobusu, nr rejestracyjnego i oferowanej ceny.
 3. Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem „Sprzedaż autobusów Solaris/2019”.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.00.
 7. W przypadku równoważności ofert różnych podmiotów sprzedający przeprowadzi dodatkowe negocjacje mające na celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
 8. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanych autobusów, jak również nie udziela na nie rękojmi.
 9. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny zostać podpisane przez osobę, która posiada uprawnienia do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym. Oferty wypełnione niepoprawnie zostaną odrzucone.
 10. Koszty odbioru, załadunku lub transportu leżą po stronie kupującego.
 11. Na zakupiony autobus zostanie wystawiona faktura proforma z terminem płatności 7 dni, której płatność jest podstawą do wydania autobusu. Odbioru pojazdów należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, od dnia wystawienia przez MZK Pabianice Sp. z o.o. faktury VAT.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wyłączenia jego części bez podania przyczyny.
 13. Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Ryszard Drewniak, tel. 42 215 52 17, 609 520 963 mail: techniczny@mzkpabianice.pl.
Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku przetargu:
MZK Pabianice Sp. z o.o informuje, że przetarg na sprzedaż autobusów Solaris Urbino 12LE został nierozstrzygnięty z powodu niezłożenia żadnej oferty.

Załączniki