W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Habura. Kontakt: sekretariat@mzkpabianice.pl, tel. 42 215 51 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. odpowiada Jarosław Habura, sekretariat@mzkpabianice.pl, tel.42 215 51 95.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba firmy: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
                         ul. Lutomierska 48
                         95-200 Pabianice

 1. Do budynku prowadzi wjazd od ul. Lutomierskiej - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 3. Korytarz na parterze budynku  jest dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Istnieje możliwość obsługi pasażera.
  W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem na parkingu usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 7. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

 

Myjnia MZK - ul. Lutomierska 48:

 1. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 2. Na parkingu MZK usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 5. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.
 6. Istnieje możliwość obsługi klienta.

 

Punkty Sprzedaży Biletów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Gabriela Narutowicza 9:

 1. Do budynku prowadzi wejście - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie może wjechać do budynku – brak podjazdu dla wózków.
 2. W budynku brak toalety.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem na parkingu brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 7. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania usługi tłumacza on-line.

 

Punkt Sprzedaży Biletów Dworzec PKP – ul. Łaska 37:

 1. Do budynku Dworca PKP prowadzi wjazd od ul. Łaskiej - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 3. Poczekalnia jest dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim, istnieje możliwość obsługi pasażera.
 4. W budynku brak jest systemu naprowadzającego niewidomych.
 5. Przed budynkiem na parkingu usytuowane są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 7. W kasie dworca istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego on-line (wideo-tłumacz).

 

Dworzec MZK – ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke 2

 1. Do budynku prowadzi wjazd od ul. „Waltera” Janke - osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem (od strony ul. 20 Stycznia) wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 7. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.