W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kotła grzewczego

XML

Treść

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o.
95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP 7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 9 727 000 zł

 ogłasza pisemny przetarg ofertowy

 na sprzedaż n/w środka trwałego

L.p. Nr środka trwałego Nazwa środka trwałego Rok produkcji Dodatkowe informacje Cena min. netto [zł] Kwota VAT [zł] Cena min. brutto [zł]
1 III/0003 Kocioł grzewczy KTM 200 2016 Podajnik szufladowy Klasa 3 25.000,00 5.750,00 30.750,00
 1. W/w środek trwały można oglądać w dni robocze na terenie Miejskiego Zakładu  Komunikacyjnego w Pabianicach, ul. Lutomierska 48, w godzinach od 7.00 do 14.00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty (wg załącznika nr 2).
 3. Oferty prosimy składać najpóźniej do dnia 11.06.2021 r. do godziny 12:00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem „Sprzedaż kotła KTM 200”.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mzkpabianice.pl
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 13:00.
 6. W przypadku równoważności ofert różnych podmiotów sprzedający przeprowadzi dodatkowe negocjacje mające na celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
 7. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanego środka trwałego, jak również nie udziela na nie rękojmi.
 8. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny zostać podpisane przez osobę, która posiada uprawnienia do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym. Oferty wypełnione niepoprawnie zostaną odrzucone.
 9. Koszty odbioru, załadunku lub transportu leżą po stronie kupującego.
 10. Na zakupiony środek trwały zostanie wystawiona faktura proforma z terminem płatności 7 dni, której płatność jest podstawą do wydania środka trwałego. Odbioru środka trwałego należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych, od dnia wystawienia przez MZK Pabianice Sp. z o. o. faktury VAT.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 12. Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest Ryszard Drewniak, tel. 609 520 963, mail: techniczny@mzkpabianice.pl

   

Załączniki