Strona główna

Strona główna


Witamy na oficjalnej stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.


ZdjęcieMiejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
ul. Lutomierska 48
95-200 Pabianice


Telefon:                      42 215 51 95, 42 215 52 11
Telefon "Dyspozytor":   42 215 37 59
Fax:                           42 215 52 27
www:                           http://www.mzkpabianice.pl
e-mail:                       sekretariat@mzkpabianice.pl

NIP                             731-192-39-34
REGON                        100065150


Szczegółowe dane teleadresowe znajdą się w zakładce Dane teleadresowe

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce Dane osobowe

Szanowni Państwo!


Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o., który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIPustawa o dostępie do informacji publicznej

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
BIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (105kB) pdf

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MZK Sp. z o.o. uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji MZK Sp. z o.o. powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez MZK Sp. z o.o. w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. , ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice;
  • złożyć osobiście w sekretariacie MZK Sp. z o.o.;
  • przesłać na numer fax: +48 42 215 52 27;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzkpabianice.pl

Zdjęcie

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. Uwagi dotyczące BIP można zgłaszać na adres e-mail: sekretariat@mzkpabianice.pl.

metryczka


Wytworzył: Danuta Muszczak (27 października 2016)
Opublikował: Bart?omiej Komorowski (27 października 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Bartłomiej Komorowski (27 czerwca 2018, 10:01:42)
Zmieniono: Dane osobowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8431